OM

OM KAROLIN KENT

"Den somatiska praktiken har förändrat alla delar av mitt liv "


/ KAROLIN KENT

"Somatic Movement enhances human function and body-mind integration through

mindful movement"


/ ISMETA.ORG

"Den somatiska praktiken har förändrat alla delar av mitt liv och gett mig verktyg för att leva på ett mer hållbart sätt. Jag har haft turen att komma i kontakt med praktiken i ett relativt tidigt skede i mitt liv och ser fram emot en livslång resa där min somatiska kunskap kan fördjupas varje dag. Att få dela med mig av min resa och få hjälpa andra på vägen känns obeskrivligt viktigt". Karolin Kent

 

Karolin kom i kontakt med somatisk praktik under hennes professionella dansarutbildning i London. Där fick hon förståelse kring hur viktigt kroppskännedom är för att vara en bra dansare som rör sig effektivt, kraftlöst, uttrycksfullt och skadefritt. Efter att senare hamnat i en utmattning var det den somatiska praktiken som gav henne verktyg till återhämtning och rehabilitering. Hon valde i samband med sin återhämtning att utbilda sig till Somatisk rörelse praktiker/terapeut och rörelseanalytiker via

Laban/Bartenieff and Somatic studies International (USA). Sedan 2017 har hon delat sin kunskap i somatisk praktik och erfarenheter av utmattning i privata sessioner och gruppsessioner. Karolin arbetar med kultur och hälsa inom kommunal och regional verksamhet för personer med psykisk 

ohälsa och långtidssjukskrivning i Region Halland. Hon håller klasser för professionella dansare och amatörer där den somatiska praktiken ger dansaren ett mer integrerat kroppsspråk. Karolin är registrerad Somatisk rörelse terapeut via ISMETA (The International Somatic Movement Education and Therapy Association).

 

Den somatiska praktiken har även tagit form i hennes konstnärliga verksamhet då hennes senaste verk Nutidens epidemi tar avstamp i somatiska praktiker för att skapa en kroppslig upplevelse. Verket lyfter frågan om utmattning som en ny folksjukdom och söker metoder för ett annat varande. I projektet arbetar hon med en separat del "Somatisk praktik som metod" där hon delar metoder för att leva hållbart och undvika/återhämta sig från utmattning och stressrelaterade sjukdomar. Läs mer om hennes konstnärliga praktik på www.karolinkent.se

 

Karolin är tidigare utbildad professionell dansare och koreograf på Laban conservatoire of music and dance (2011 UK), Hatha yoga (2012Indien) och Meditation(2012). Hon har drivit egna kontnärliga projekt sedan 2011 och är konstnärlig ledare för Wu ArtSpace Sjönevad sedan 2016.

 

OM SOMATISK PRAKTIK


STRESS & UTMATTNING påverkar kroppen i allra högsta grad och återhämtningsprocessen kan vara komplicerad och tung. Väldigt sällan är det en rakt stigande kurva utan en krokig väg. Traumat av utmattningen finns i kroppen och påverkar även vårt psyke. Att lära känna sin kropp på nytt och dess nya gränser och möjligheter är inte en självklarhet. Via Somatisk kunskap kan du hitta ett nytt sätt att förhålla dig till din kropp och lyssna på vad den behöver för stunden. Via kroppsmedvetenhet, andning och lätta rörelser hjälper vi dig i helhet att sammankoppla det som behövs i din kropp 

SOMATISK betyder kroppslig och är en praktik där västerländska och österländska teorier möts. Vi utforskar kroppen och dess grundläggande rörelsemönster för att släppa spänningar och stress i kroppen samt att effektivisera våra rörelser. Vi försöker att hjälpa kroppen att bryta mindre bra vanemönster för att etablera nya som kan stötta oss. Vi lär oss om kroppens olika lager, funktion och utvecklingsmönster samt hur en kan lära sig att samarbeta med kroppens naturliga rytmer. Somatisk rörelsepraktik ökar medvetenheten om kroppen som en helhet och balanserar det inre och det yttre samt relationen med vår omgivning.

 

Det är inte en behandlingsmetod där du som klient är passiv mottagare utan aktiv i ditt utforskande för att lära känna din egen kropp och dess behov. Beröring kan förekomma i form av "hands-on" för att bland annat hjälpa kroppen att öka medvetenheten på olika platser i kroppen. Somatisk praktik är för alla kroppar utan undantag och skräddarsys för dig. Det kan bestå av enkla konkreta övningar och mer utforskande övningar, jag gör mitt bästa för att möta dig där du är. Andra somatiska praktiker som kan kännas igen i Sverige är exempelvis Feldenkrais, Alexander teknik, Kleinteknik, Mindfulness, och Basal kroppskännedom.

 

BARN & UNGA

Somatisk praktik passar även för barn och unga och kan hjälpa dem att balansera dem fysisk, motoriskt och psykiskt. Det kan exempelvis hjälpa med koncentration, stressreducering, smärta i kroppen, rehabilitering eller motorisk färdighet. 


Med ADHD kan en behöva stöd för att klara vardagen. Somatisk rörelseterapi kan hjälpa dig att hitta verktyg som kan balansera din vardag och hitta fokus och koncentration. Rörelseterapi centrerar dig genom att påverka nervsystemet och kopplar samman kropp och sinne. Något som är mycket viktigt för dig som har ADHD eller har ett barn som har diagnosen. Att lära känna dig själv och dina grundläggande behov kan du hitta metoder att stötta dig själv både fysiskt och psykiskt.
Foton på hemsidan är tagna av Donovan von Martens, Jan Berg, Tor Palm och Karolin Kent. 

FÖR VEM?

 

Somatisk praktik kan berika ditt liv oavsett ålder, kön, erfarenhet, fysisk eller psykisk mående. 

 

Det kan hjälpa dig som:

 

  • Har erfarenhet av utmattning, spänningar, en skada eller stress.
  • Vill effektivisera dina rörelser som fysisk utövare oavsett amatör eller professionell
  • Vill uppnå fysiskt och psykisk välmående i en balanserad vardag.