GRUPP

GRUPPSESSIONER

Grupp sessioner är tillgängliga för större och mindre grupper. Jag arrangerar workshops och workshopserier i olika sammanhang som du kan hitta information om här på hemsidan, via Nyhetsbrevet och på Facebook.

 

Du kan även skapa en grupp själv av; vänner, familj, kollegor eller till dina anställda eller studenter för att bjuda in mig. Om du inte har råd med individuell session kan du och en till ha en mindre session för bara er.


Gruppsessionerna kan utformas olika i innehåll och längd beroende på intresse och behov. 


Längre ner kan du läsa om aktuella workshops och specifika områden jag specialicerar mig inom så som: 


  • UTMATTNING
  • DANSARE
  • SOMATISK YOGA


Jag även utför sessioner för vilken målgrupp som helst.

Kontakta mig för mer information och pris på info@somatisk.com 


 

AKTUELLA WORKSHOPS


LÄS NEDAN OM AKTUELLA WORKSHOPS OCH GRUPPSERIER. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG OM DU VILL ARRANGERA EN WORKSHOP ELLER VILL FÅ INFORMATION OM WORKSHOPS OCH ANNAT.

KONTAKT


IMPROVISATION OCH SOMATISKA PRAKTIKER - Kursserie i Göteborg start 13/9 2024 

Under hösten 2024 kommer Plattform för Improvisation & Somatik (PIS) arrangera en serie klasser i temat improvisation och somatiska praktiker.

Innehåll i kursen
I dessa klasser kommer vi undersöka rörelseimprovisation som en teknik och konstform. Vi dyker också in i somatiska praktiker såsom upplevelsebaserad anatomi, Laban/Bartenieff Somatiska studier och rörelseanalys, BodyMind Centering, Shiatsu in i rörelse, beröringstekniker, meditation, Basala neurocellulära mönster, kontaktimprovisation.

Genom att släppa på fysisk spänning, kartlägga vår egen anatomi, lyssna till vår fantasi, bryta familjära tanke- och rörelsemönster kommer klassen leda dig genom hands-on arbete i par, långsam och dynamisk rörelse, improviserad dans, vokalisering och spontanitet.

Vad kan du få ut av kursen?

Vi kommer att utveckla färdigheter som ger oss möjlighet att vara mer närvarande, känna vår tredimensionalitet i rörelse, följa nya riktningar och upptäcka rörelser innanför och utanför huden genom dansande och improvisation.

En djupare medvetenhet av ens egen kropp och omvärld kan öppna upp för rörelsefrihet. Då vi släpper på familjära mönster, fysiskt och mentalt, öppnar det upp för fler möjligheter till uttryck, rörelser, tankar och val. Denna form av träning utforskar även teman som autonomi, kroppslig agens, kollektivitet och hållbarhet.
Om somatisk praktik


Klassen kommer undervisas av Ina Dokmo, Karolin Kent och gästlärare. Gästlärare kommer annonseras en vecka innan tillfälle. Alla lärare är erfarna yrkesverksamma improvisatörer och somatiska praktiker. Klasserna kan komma att se väldigt olika ut beroende på vilken lärare som undervisar.


ANMÄLAN
Reservera din plats genom att svara i formuläret: 

https://bit.ly/49J2YzO 

OBS Din plats är reserverat är du betalt kursavgiften

Anmälan är bindande men kan överlåtas.


Sista anmälningsdag 30/6 december.
Begränsat antal platser anmäl dig för att säkra plats.

FRÅGOR:

Om kursen: plattformimprovisationsomatik@gmail.com

Om betalning info@somatisk.com 

WORKSHOPINFORMATION


START 13/9 2024

DATUM 13/9, 27/9,

4/10 (uppehåll 11/10), 18/10, 25/10 (uppehåll 1/11) 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12


TID: Fredagar 09.30 - 12.00
FÖR VEM: Denna klass är öppen för dig med erfarenhet av rörelseutforskning.


PLATS:

Spinnstudion Järntorget 7, 1 tr


Du hittar Spinnstudion på Järntorget 7, mellan restaurangerna Brödernas och The Dubliner. En trappa upp, till höger. Ring på Danskompani Spinn. Är ytterdörren svår att öppna, prova den automatiska dörröppnaren.


Spinnstudion är tillgänglighets anpassad. Varmt välkommen.
(Entrén; Mellangatan 1B används endast av personer med permobil eller större rullstol)PRIS:
Kostnad hela kursen 10 ggr: 2800kr
1-2 kursplatser till reducerat pris finns.

Ansök om reducerat pris på: plattformimprovisationsomatik@gmail.com


SINNLIG REPARATION - ett ekosomatiskt undersökande


Workshopen Sinnlig reparation är skapat och hålls av Karolin Kent och Tuva Hildebrand.


Hur lyssnar du till din egen kropp, det mer-än-mänskliga och dina medmänniskor? Är det möjligt att vara mer hållbar med den energin du förbrukar för att undvika utbrändhet och ge utrymme för återhämtning? Hur hör din kropp och dess omgivning ihop, och hur påverkas de av varandra?


Vi använder kroppen för att undersöka relationen mellan metoder från våra somatiska rörelsepraktiker, permakultur och ekologiska tankesätt. Vi undrar hur vi genom vår kroppsliga perception och upplevelse kan upplösa separationen mellan människa och natur, vår kropp, sinne och omgivning. Hur kan vi leva hållbart i våra kroppar, med andra människor och i vår omgivning? Genom att förstå vår kropp kan vi även förstå vår omgivning och ekosystemet vi delar. 


WORKSHOPINFORMATION


Workshopen kan arrangeras i olika format och på olika platser. Den behöver tillgång till utomhusmiljö men vi kan även hålla vissa delar inomhus.


Tid:

Tidsupplägg anpassas efter efterfrågan men allt från en halvdags- flerdagsworkshop går att lösa. Upprepade tillfällen inom en sammanhängande tidsperiod kan även vara kortare.


Målgrupp:

Kan anpassas till en varierad målgrupp.


Aktuellt:

Nästa workshop med Sinnlig reparation äger rum i Höör 22/5 Mer info (hör av dig om du inte har facebook)

Wu ArtSpace Sjönevad 15/6 Mer info


SOMATISK RÖRELSE med Bartenieff fundamentals™ och neurocellulära utvecklingsmönster - Kursserie i Falkenberg - Kursstart ej planerad


En serie med fyra tillfällen där du får komma i kontakt med din kropp och dess rörelsemönster som kan stötta dig i vardagen och annan rörelse.

Jag kommer att guida er igenom friare rörelse samt övningar. Vi lär oss om underliggande utvecklingsmönster hos människan som hjälper oss att vara balanserade i vårt inre och yttre samt bidrar till smärtfri rörelsefriheten. Vi lär oss även några av Bartenieff Fundamentals™ övningar som är framtagna specifikt för att hjälpa individen att uppnå balanserad helhetshälsa på ett skonsamt sätt genom ”repatterning”. Övningarna är lätta att fortsätta göra hemma för att få kontinuitet. Du behöver inga förkunskaper i rörelse eller somatisk praktik för att gå kursen.


Kursen är för dig som är nyfiken på somatisk praktik, vill hitta ett mer hållbart, smärtfritt sätt att röra sig på i vardagen eller i annan rörelseaktiviet. Praktiken är också fördelaktig för att undvika eller rehabilitera stressymptom, utmattning, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter eller en fysisk skada. Den kan även ge dig värdefull kunskap som instruktör, lärare eller terapeut inom olika rörelsepraktiker.


WORKSHOPINFORMATION


Kursen hålls i samarbete med Plattform för improvisation och somatik och Wu ArtSpace


RESILIENSVERKSTAN 

UTMATTNINGSSYNDROM

Skapa resiliens i livet genom balanserat inre ledarskap med NATUR  -   KROPP -  SAMTAL


Med många års erfarenhet av rehabiliterande arbete med människor i utmattning så är det fortfarande djupt berörande vilka allvarliga konsekvenser en utmattning för med sig. För individen, familjen och arbetsplatsen. Resiliensverkstan har bla. haft vårdavtal med Region Halland och tagit emot patienter från vårdcentraler i hela Halland.


Nu vill vi vända oss direkt till arbetsplatser för att erbjuda vår kompetens till personer i riskzonen för utmattning (förebyggande arbete) och personer som nyligen insjuknat i utmattning (rehabiliterande arbete).Tragedin, som en utmattning för med sig, väcker ett djupt engagemang för att vara steget före stressohälsa, vilket gör att vi, Resiliensverkstan, vänder oss till Dig och Din arbetsplats för att presentera våra tankar och ideeér.


Vi använder oss av verktygen Natur Kropp och Samtal där Somatisk praktik möter Grön rehabilitering och Psykoterapi.


För mer information eller boka kostnadsfritt möte se:


Mer information på www.resiliensverkstan.com


Jag arrangerar gruppsessioner specifikt för målgruppen med erfarenhet av utbrändhet/arbetsrelaterad stress. Under min utbildning har jag specialiserat mig på uttmattning och har identifierat aspekter som är viktiga både för att förstå orsak och att stötta ens återhämtning. Med egen erfarenhet av utmattning har jag hittat en väg till återhämtning och ett nytt sätt att leva mitt liv på. Har du varit, är du eller upplever du symtom av utmattningssyndrom så hjälper jag dig gärna att stötta dig i din återhämtning. Det går också bra att boka privat session. 


FÖR DANSARE

UTMATTNING påverkar kroppen i allra högsta grad och återhämtningsprocessen kan vara komplicerad och tung. Väldigt sällan är det en rakt stigande kurva utan en krokig väg. Traumat av utmattningen finns i kroppen och påverkar även vårt psyke. Att lära känna sin kropp på nytt och dess nya gränser och möjligheter är inte en självklarhet. Via Somatisk kunskap kan du hitta ett nytt sätt att förhålla dig till din kropp och lyssna på vad den behöver för stunden. 


Via kroppsmedvetenhet, andning och lätta rörelser hjälper vi dig i helhet att sammankoppla det som behövs i din kropp. Som dansare, danspedagog och rörelseanalytiker är jag även specialiserad på dansare och vad du kan behöva för att rehabilitera, stärka och effektivisera din rörelse. Jag arbetar även pedagogiskt med ett somatiskt perspektiv in i teknik, improvisation och komposition för att ge dansaren en längre och säkrare karriär som dansare.


SOMATISK PRAKTIK är en grundläggande kunskap som ger verktyg för att röra sig på ett medvetet och säkert sätt för att förhindra skador och även förstå hur en kan rehabilitera sig från skador. Den kan hjälpa dansaren in i andra tekniker, koreografi och uttryck med en ökad kroppsförståelse. Det ger oss en möjlighet att se på rörelse med ett nytt och mer vidgat perspektiv samt kan förlänga

dansarens aktiva yrkesliv. Vi ökar vår perception genom att förstå vår anatomi, inifrån och ut, samt dess relation med vår omgivning. På så sätt aktiverar vi vår inre muskulatur och dess samarbete med vårt nervsystem för att ser hur detta kan stötta våra rörelser som dansare. Med en sensomotorisk process får dansaren ett mer integrerat kroppsspråk som även påverkar det fysiska uttrycket konstnärligt.


Somatisk förhållningssätt till dans vidgar även idéen om vilka kroppar som kan dansa, bli professionella dansare och vad rörelse och danskonst kan vara.

Somatisk praktik inom dansen kan även kallas för Experiential anatomy vilket var benämningen på klassen i min professionella utbilning, på Laban i London, där jag först kom i kontakt med somatisk praktik.

ANDRAS ERFARENHETER

"Det speciella och annorlunda med Somatisk praktik är att du inte går emot din kropp, i sträck och töj mm. Utan du möter din kropp, i det som är naturligt och lugnt för kroppen. Du lär dig hur kroppen slappnar av och hur du kan lära dig av den i de olika somatiska rörelserna. Samt att det är ok att det är annorlunda dag för dag, ett inkännande tankeset. Jag har fått flera verktyg av rörelser för att använda mig av i min vardag och även mycket ny kunskap i hur kroppen fungerar. " //Karin Malm